Bedrijfs Verzamel Gebouw Dieren het Duynhuis

Waar staat het Duynhuis voor: Het passend en haalbaar huisvesten van (zo veel mogelijk) maatschappelijke organisaties die zich bewegen op het terrein van participatie, armoedebestrijding en de circulaire economie van Dieren e.o.