Bedrijfs Verzamel Gebouw Dieren het Duynhuis

Waar staat het Duynhuis voor: Het passend en haalbaar huisvesten van (zo veel mogelijk) maatschappelijke organisaties die zich bewegen op het terrein van participatie, armoedebestrijding en de circulaire economie van Dieren e.o.

Graag stellen wij ons aan u voor

Stichtingsbestuur bestuur bestaat uit:

De heer Sander van Bodegraven, voorzitter

Mevrouw Hannie Brouwer , secretaris

de heer Ap Lammers, penningmeester

de heer Jan Willem Jansen, bestuurslid