Het bestuur

Samenstelling:

Voorzitter: Sander van Bodegraven 

Penningmeester: Ap Lammers 

Secretaris: Hannie Brouwer-Stronks 

Vastgoedbeheer: Jan Willem Jansen

Artikel 3.5 Statuten beloningsstructuur:
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakt kosten.